Homilia de la Vetlla de Santa Maria de Montserrat (26 abril 2019)

Amb la col·laboració de: